ÖRGÜ SÖZLÜĞÜ

ÖRGÜ SÖZLÜĞÜ

Tüm örgüler, düz, ters, ajur ve tığla zincir çekerek yapılır.

 

 

AJUR: Gözenekli Örgü. örgü sırasında şiş üzerine iplik atılarak gözenek elde edilir,iki ilmek birden örülerek artan ilmek eksiltilir.

ARPA: İki sıra bir düz bir ters örülür.3ve 4.sıralarda düz ilmeklerin üstü ters,ters ilmeklerin üstü düz örülür.

ARTIRMAK: Örgüyü genişletmek için aralarda veya kenarlarda ilmek artırmak.

ASKILI KOL: Japone kolun askı şeklinde çok dar olanı.

AZATMAK: Örgüyü daralmak veya kesmek.

BİRİT: Düğmeleri üst üste gelmeden (yan yana) ilikleyebilmek için iplik atıp sararak açılan delik.

BÖRDÜR: Kenar süsü.

BURMA: Öndeki ilmekler arkadaki ilmeklerin üzerine örmeden atılır, sonra örülür.Örnek: İkili burma için,dört düz örülür. Araya istediğin sayıda lastik (ters) örülür. İstediğin kadar sıra ördükten sonra, dört düz ilmeğin ikisi şişten çıkarılır. Arkadaki iki düz ilmek çıkartılan ilmeklerin önüne, boş ilmekler arkasına atılır ve örülür. İstediğin yükseklikte işlem tekrarlanır. Bu burmalar tekli, ikili,üçlü gibi istediğin sayılarda ve aralıklarda yapılabilir.burmalar arkadan öne doğru yapılabildiği gibi  önden arkaya doğru  veya saç örgüsü şeklinde yapılır. Burmalar,desen olarak kullandığımız gibi,ince burmalar kenar örgüsü(bel,yaka,kol ağzı)olarak da ,kullanılır

ÇİFT LASTİK: Bir ilmek düz örülür,ikinci ilmek ters olarak örmeden alınır.Arka sırada örülmeyen ilmekler düz olarak örülür,ters  ilmek örülmeden ters olarak alınır.İstediğin genişliği elde edinceye kadar devam edilir.Bu örgüye BORU adı da verilir.Daha çok esnemesini istemediğimiz( kol ağzı,yaka,çanta ağzı kaşkol  v.b.) yerlerde ,lastik veya kordon geçireceğimiz kısımlarda kullanılır.

DÜŞÜK KOL: Omuzdan birkaç santim aşağıdan takılan kol. Koltuk oyuntusu yapılmadan veya çok az yapılarak takılan kol.

DÜZ ÖRGÜ: Tüm ilmekleri tek yönde örmek. İlk sıra (ön yüz) hep düz, ikinci sıra (arka yüz) hep ters örülür. Ön yüz kullanılır.

FAKIR KOL: Dirsekle bilek arasında bitirilen kol.

İKİLİ LASTİK: İki düz, iki ters örgü.

İLİK AÇMA: Düğmeleri kapatmak için ilmek kesip artırarak delik açma işlemi.

JAPONE KOL: Kol olmayan veya hafif omuza doğru uzanan kol.

KENAR DİKİŞİ: Örgüyü, farklı renkli ipliklerle tığla veya kalın iğneyle süs dikişleriyle birleştirmek.

KISA KOL: Dirsekle omuz arasında bitirilen kol.

LASTİK: Ters ve düz örgüden oluşturulan stil.

NOT: Örgülerimde arka omuz ilmekleri,ön omuz ilmeklerinden  bir- iki ilmek fazladır.yedirerek eklenir.

PENCERELİ KOL: Takma yerinde veya daha aşağıda(omuz üzerinde) açklık bırakarak takılan kol.

PİRİNÇ ÖRGÜ: Bir düz,bir ters tüm ilmekler örülür.Arka sırada düz ilmeğin üstü ters, ters ilmeğin üstü düz örülür.

REGLAM KOL: Omuzlardan geçerek yakaya kadar uzanan kol.

SAÇAK: Örgünün kenarına yapılan bağlamalı püskül.

SEPET ORGÜSÜ: Sekiz düz,dört ters sekiz sıra örülür.dokuzuncu sırada sekiz düz ilmeğin ortasındaki dört ilmek ters, diğer ilmekler düz örülür. Her sekiz veya on sırada işlem tekrarlanır. Sayıları azaltarak veya çoğaltarak farklı desenler elde edilebilir.

TEK LASTİK: Bir düz, bir ters örgü.

TERS ÖRGÜ: Ön sıra ters, arka sıra düz örülür. Ön taraf kullanılır.

UZUN KOL: Bilekte biten kol.

ÜÇLÜ LASTİK: Üç düz ,üç ters örgü.Dört düz, dört ters örüldüğü gibi,bir düz iki ters, veya üç düz iki ters v.b. örülebilir.

YAĞMUR DAMLASI: Üç düz ilmek birden örülüp önüne ve arkasına ajur yapılıp dört sırada bir tekrarlanan örgü.

YALANCI PİRİNÇ: Bir ilmek düz, bir ilmek ters tüm ilmekler örülür.Arka sırada tüm ilmekler ters örülür.

YARASA KOL: Koltuk altından kol boyu elde edilinceye kadar artırıp uzatılarak yapılan kol.

YARIM KOL: Dirseğe kadar olan kol.

YEDİRMEK: Parçaları eklerken geniş olanı hafif büzerek dar olan parçaya eşit hale getirerek eklemek.

Bu makale www.pervinengin.net adresinde yer almaktadır.
http://www.pervinengin.net

Makale URL adresi:
http://www.pervinengin.net/modules/content/index.php?id=5